Kategorier
Osfofo.fi

Energiarannikko – Pohjanmaa ilmasto-osaamisen kärkeen

Energiarannikko – Pohjanmaan ilmastostrategia 2040 on on maakunnan tiekartta ilmastonmuutoksen torjuntaan. Nimi Energiarannikko kuvaa Pohjanmaan jo vahvaa osaamista uusiutuvan energian tuotannossa, mutta on myös visio siitä miten tätä kehitetään eteenpäin.

Vuonna 2040 Pohjanmaa on saavuttanut maakuntastrategian mukaan seuraavat tavoitteet:

  • Sähkön-ja lämmöntuotanto sekä liikenne maakunnassa ovat hiilineutraaleja
  • Pohjanmaa on omavarainen energian suhteen, ja tuotanto perustuu uusiutuviin lähteisiin
  • Ympäristö on puhdas ja luonnon monimuotoisuus turvattu

Energiarannikko-strategia hyväksyttiin vuonna 2016, mutta sen jälkeen Suomen kansalliset tavoitteet aikaistaneet hiilineutraaliutta jo vuoteen 2035. Taustalla on vuosi vuodelta kasvava huoli ilmastonmuutoksesta. Uusi tutkimustieto on painottanut asian kiireellisyyttä.

Maakunnassa on käynnissä useita hankkeita jotka tuovat oman panoksensa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Future Cleantech Solutions – hanke

Future Cleantech Solutions on 2019-2021 toteutettava, Euroopan Unionin aluekehitysrahaston tukema rajat ylittävä hanke. Tavoitteena on edistää koko Merenkurkun alueen cleantech-yritysten osaamista, verkostoitumista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Mukana ovat Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa sekä Ruotsin Västerbotten ja Västernorrland. Hanketta toteuttavat alueen kaupungit kuten Vaasa, kehitysyhtiöt sekä alan yritykset.

CERM – kiertotalouden strategia- ja toimintasuunnitelma

CERM hanke kehittää Pohjanmaan kolmen maakunnan kiertotaloutta ja kestävää yhteiskuntaa. Hankkeessa pyritään etsimään yritysryhmiä jotka voisivat käyttää toistensa prosesseissa syntyviä sivuvirtoja hyödyksi omassa tuotannossaan.

Hanketta rahoittavat Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjanmaan liitto

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *