Kategorier
Osfofo.fi

Energiarannikko – Pohjanmaa ilmasto-osaamisen kärkeen

Energiarannikko – Pohjanmaan ilmastostrategia 2040 on on maakunnan tiekartta ilmastonmuutoksen torjuntaan. Nimi Energiarannikko kuvaa Pohjanmaan jo vahvaa osaamista uusiutuvan energian tuotannossa, mutta on myös visio siitä miten tätä kehitetään eteenpäin.

Vuonna 2040 Pohjanmaa on saavuttanut maakuntastrategian mukaan seuraavat tavoitteet:

  • Sähkön-ja lämmöntuotanto sekä liikenne maakunnassa ovat hiilineutraaleja
  • Pohjanmaa on omavarainen energian suhteen, ja tuotanto perustuu uusiutuviin lähteisiin
  • Ympäristö on puhdas ja luonnon monimuotoisuus turvattu

Energiarannikko-strategia hyväksyttiin vuonna 2016, mutta sen jälkeen Suomen kansalliset tavoitteet aikaistaneet hiilineutraaliutta jo vuoteen 2035. Taustalla on vuosi vuodelta kasvava huoli ilmastonmuutoksesta. Uusi tutkimustieto on painottanut asian kiireellisyyttä.

Maakunnassa on käynnissä useita hankkeita jotka tuovat oman panoksensa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Future Cleantech Solutions – hanke

Future Cleantech Solutions on 2019-2021 toteutettava, Euroopan Unionin aluekehitysrahaston tukema rajat ylittävä hanke. Tavoitteena on edistää koko Merenkurkun alueen cleantech-yritysten osaamista, verkostoitumista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Mukana ovat Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa sekä Ruotsin Västerbotten ja Västernorrland. Hanketta toteuttavat alueen kaupungit kuten Vaasa, kehitysyhtiöt sekä alan yritykset.

CERM – kiertotalouden strategia- ja toimintasuunnitelma

CERM hanke kehittää Pohjanmaan kolmen maakunnan kiertotaloutta ja kestävää yhteiskuntaa. Hankkeessa pyritään etsimään yritysryhmiä jotka voisivat käyttää toistensa prosesseissa syntyviä sivuvirtoja hyödyksi omassa tuotannossaan.

Hanketta rahoittavat Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjanmaan liitto

Kategorier
Osfofo.fi

Österbottens Företagarförening ansluter sig till Företagarna i Finland

Den svenskspråkiga österbottniska företagarföreningen Österbottens Företagarförening ansluter sig till Företagarna i Finland.

– Detta är ett efterlängtat och välkommet beslut. Nu får vi samlat företagarna under ett och samma tak även i Österbotten, säger Mikael Fredman, ordförande för Kust-Österbottens Företagare.

Styrelsen för Österbottens Företagarförening tog beslutet i går och avsiktsförklaringen skrevs under i Vasa i dag. Under våren och sommaren förbereds samgången med gemensamma krafter.

– Tillsammans är vi starkare, vår röst hörs bättre och längre, säger Ingemar Tåg, ordförande för Österbottens Företagarförening.

Företagarna i Finland är näringslivets största centralorganisation med över 115 000 medlemsföretag. Företagarorganisationens verksamhet byggs upp av nästan 400 lokalföreningar, 20 regionalföreningar och 60 branschföreningar.

– Företagarna i Finland gör allt för att i framtiden förbättra servicen på de båda inhemska språken i Österbotten. Jag hälsar personligen alla ÖF:s medlemmar hjärtligt välkommen till de olika lokalföreningarna inom Företagarna i Finland, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen.