Personlig utveckling och Må Bra

 

Jan-Erik Elfving vid Elfving Leadership. Tfn 0400 630 347, e-post: jan-erik.elfving@elfvinglead.fi

ED, ICF Businesscoach Tua Herrgård, från THBrainBooster, erbjuder dig ett coachande stöd i din personliga utveckling som ledare, förman och företagare samt för ditt eget arbetsvälmående. Tfn 050 344 7919 eller e-post: tua@herrgard.fi.

Tillbaka