Kvalitetssystem och utveckling av företagsverksamheten

 

Jan-Erik Elfving vid Elfving Leadership är specialiserad på utveckling av affärsverksamheten, speciellt gällande marknadsföring inom Finland. Tfn 0400 630 347, e-post: jan-erik.elfving@elfvinglead.fi

Stig Kronlöf från KS Consulting ger råd om praktisk tillämpning inom processtyrning, arbetssäkerhet och miljö. Tfn 0400 161 689, e-post: stig.kronlof@ksconsulting.fi

Tillbaka