Juridiska tjänster

Advokaterna Peter Boucht och Peter Nygård vid Advokatbyrå Boucht & Nikula besvarar frågor om bolagsjuridik och allmänna juridiska frågor. Specialområden - Peter Boucht: fuktskadeproblem i byggnader, Peter Nygård: arvsfrågor, tvister och avvittring. Tfn 06 317 1846, e-post: peter.boucht@boucht-nikula.com (Boucht) och 06 317 2450, e-post: peter.nygard@boucht-nikula.com (Nygård).

Advokaterna Christian Näsman och Björn Båsk vid Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab besvarar frågor speciellt rörande avtalsjuridik, konkursförfarande och företagssaneringar samt ger råd i frågor kring familje- och arvsrätt. Christian Näsman tfn (06) 356 5611 eller 050 511 8158, e-post: christian.nasman@anb.fi och Björn Båsk tfn 06 356 5612 eller 050 541 1980, e-post: bjorn.bask@anb.fi

Advokat Heidi Furu från DKCO Advokatbyrå ger affärsjuridiska råd, specialområden: arbetsrätt, bolagsrätt och tvister, tfn 020 527 4005, e-post heidi.furu@dkco.fi

Jurist Nathalie Myrskog från DKCO Advokatbyrå ger affärsjuridiska råd, specialområden: avtalsrätt, arbetsrätt, bolagsrätt, konkurrensrätt samt offentlig upphandling, tfn 020 527 4006, e-post nathalie.myrskog@dkco.fi

Jurist Kjell Renlund från Ernst & Young ger råd i företagsjuridik innefattande avtalsrätt, bolagsrätt, företagsköp och arbetsrätt. Tfn 0400 944 333 eller 040 577 7466, e-post: kjell.renlund@fi.ey.com

Arbetsrättsjurist och vicehäradshövding Johanna Uusitalo från KPMG Oy Ab besvarar frågor om arbetsrätt och samarbetsförhandlingar. Tfn 044 364 5800, e-post: johanna.uusitalo@kpmg.fi

Advokat och affärsjurist Kim Åstrand vid Advokatbyrå Kim Åstrand Ab ger råd i företagsjuridiska ärenden innefattande avtalsjuridik, bolagsjuridik, företagsköp, arbetsrätt samt fastighetsrätt. Tfn 040 8410 811, e-post: kim@kimastrand.fi, www.kimastrand.fi.

Tillbaka