Bokförings- och skattefrågor

 

CGR-revisor Kristian Berg från Ernst & Young ger råd i bl.a. bokförings-, skatte- och ägarskiftesfrågor. Tfn 0400 944 333 eller 050 590 5875, e-post: kristian.berg@fi.ey.com

CGR-revisor Hans Bertell från KPMG ger råd i bl.a. bokförings-, skatte- och ägarskiftesfrågor. Tfn 020 760 3000 eller 040 532 2037, e-post: hans.bertell@kpmg.fi

Momsexpert Andreas Johansson från KPMG ger råd i momsfrågor. Tfn 020 760 3000 eller 040 709 2861, e-post: andreas.johansson@kpmg.fi

CGR-revisor Anders Mattsson från Ernst & Young ger råd i bl.a. bokförings-, skatte- och ägarskiftesfrågor. Tfn 0400 944 333 eller 040 535 8280, e-post: anders.mattsson@fi.ey.com

EM, EBR Simon Nygård från Wasa Tilit svarar på frågor om bl.a. bokföring, beskattning, företagsarrangemang och effektivering av ekonomiförvaltning. Tfn 010 778 8423, e-post: simon.nygard@wasatilit.fi

Tore Teir från Greenstep svarar på frågor om bokföring och företagsköp & försäljning samt ger finansiell rådgivning. Tfn 040 760 4909, e-post: tore.teir@greenstep.fi

Ekon.mag. Per Vilén från Bäck & Vilén Företagstjänst ger råd i bl.a. bokförings-, boksluts-, beskattnings-, bolags- samt allmänna företagsfrågor. Tfn 320 9550, e-post: per.vilen@back-vilen.fi

CGR-revisor Benita Öling från Ernst & Young ger råd i bl.a. bokförings-, skatte- och ägarskiftesfrågor. Tfn 0400 944 333 eller 050 594 1247, e-post: benita.oling@fi.ey.com

Tommy Östersund från WT Företagstjänster svarar på frågor om bl.a. bokföring, beskattning av olika bolagsformer och primärproducenter. Tfn 010 778 8444 eller tommy.ostersund@wtmalax.fi

Tillbaka