Rabatt på Ledarskapsforums expertföreläsningar

 

ÖF:s medlemmar får 20 % rabatt på alla expertföreläsningar inom ramen för Ledarskapsforum - ta vara på tillfället!!

 

LEDARSKAPSFORUM 2018-2019
- En arena för dig som vill utvecklas som ledare

PROGRAM

Hösten 2018

19.09
Effektfulla och engagerande möten, Jakobstad, Antoni Lacinai

03.10
Framgångsrikt strategiarbete – strategi är det vi gör och säger, Vasa, Annika Tidström & Marica Lassus

23.10
Att leda och bygga vinnande team, Vasa, Henrik Dettman

06.11
Skaffa superstruktur!, Närpes, David Stiernholm

28.11
100 nya möjligheter för Österbotten, Vasa, Risto Linturi

12.12
Så har Scania lyckats i ljuset av LEAN - resan med verksamhetsutveckling i världsklass, Vasa, Carl-Göran Wikholm, Håkan Ivarsson & Ronnie Klingberg

Våren 2019

16.01
Coaching - bästa tipsen, Jakobstad, Christoph Treier & Ylva Källman

06.02
Led dig själv och lös konflikter, Vasa, Karin Isberg

20.02
Arbetsplatsens juridiska spelregler – praktisk arbetsrätt för förmän och arbetsgivare, Närpes, Heidi Furu & Nathalie Myrskog

06.03
Att leda olikheter, Vasa, Nina Dahl-Tallgren

27.03
Leda som värd - att skapa värde för medarbetare, kunder och verksamhet, Mirka, Jeppo, Jan Gunnarsson

17.04
Branding-storytelling, Kyrö Distillery, Storkyrö, Anna Jeanne Söderlund & Miko Heinilä

VÄLKOMMEN MED!

Anmäl dig på https://www.eduya.fi/index.php/utbildningar/category/ledarskapsforum

 

Tillbaka