Förmåner från DNA

Nu får ÖF:s medlemmar följande specialerbjudanden från DNA:

1. månadsavgift 0,98€
-samtal till alla riktningar = 4,5 cnt / min
-sms till alla riktningar = 4,0 cnt / sms
-MMS till alla riktningar = 28,1 cnt / MMS
-datapaket enligt nedan

2. Kiinteä konttori 2 = interna samtal gratis ( 4€ ) ( minimi 10 stycken )
- alla interna samtal är kostnadsfria (GSM-GSM, GSM-Fast, Fast-GSM)
- övriga samtal 4,5 cnt
- sms 4,0 cnt

3. Talpaket, enligt gällande kampanjer ( 2 års avtal )

4. Datapaket, tilläggstjänst på GSM
LLJ S = 3,90€
LLJ M = 6,32€
LLJ L = 9,52€
LLJ XL = 13,52€
LLJ XXL = 17,77€

5. Datapaket, Paddor osv….fristående datatjänster
LLJ M = 6,72€
LLJ L = 10,12€
LLJ XL = 14,37€
LLJ XXL = 17,77€

Utrikestrafik prefix, 99555, besök följande address
http://www.dna.fi/yksityisille/puhe/hinnastot/Sivut/99555-ulkomaanpuhelut.aspx

Priserna är givna exkl mvs 24%
Avtalstiden är minimi 24 månader.

Kontakta:
JNT företagstjänster: 06 786 8200, foretagstjanster@jnt.fi

Tillbaka