Företagsnyckeln

 

F nyckeln 2

Företagsnyckeln behandlar aktuella frågor i samhället med anknytning till företagandets vardag och informerar om ÖF:s verksamhet.

Utgivare
Österbottens Företagarförening         
Teräsgränd 1 F, 65100 Vasa
Tfn 06 357 8820
E-mail: info@foretagare.fi

Redaktionssekreterare:
Ann-Christin Wik, ann-christin@foretagare.fi

Utgivningstidtabell 2018
Nr 1, vecka 11, deadline 19.2.18
Nr 2, vecka 24, deadline 21.5.18
Nr 3, vecka 48, deadline 16.11.18

Läs senaste nummer av Företagsnyckeln här

Här hittar du äldre nummer av tidningen