Om oss

 

Österbottens Företagarförening – en historisk tillbakablick och kursen inställd på framtiden

 

Som ett led i att få i gång och utveckla företags- och affärsverksamheten i Österbotten bildade några driftiga österbottningar Svenska Österbottens småföretagarförbund år 1951. En av de grundläggande strategier som då formades var att värna om företagarnas bästa och försöka förbättra verksamhetsmöjligheterna för dem.

År 1973 ändrades namnet på föreningen till Österbottens Företagarförening men trots namnändringen och samhällets utveckling under de senaste fem decennierna så är grundlinjerna för hela verksamheten i stort varit de samma som formades på 50-talet. Vårt primära mål inom Österbottens Företagarförening är – och har alltid varit - att verka för företagarens bästa.

Österbottens Företagarförening gick in i 2000-talet med goda förutsättningar. Den starka medlemstillströmningen ledde till att föreningen stärktes säväl inflytandemässigt som ekonomiskt och verksamhetsmöjligheterna förbättrades ännu mer.

År 2005 gick Österbottens Företagarförening med i regionföreningen Kust-Österbottens Företagare som fungerade som en tvåspråkig regionorganisation. Bildningen av Kust-Österbottens Företagare var ett resultat av flera års armbrytning och än idag så finns det starka åsikter bl.a. om de territoriella gränsdragnigarna som i samband med bildandet av denna regionförening skapades.

På våren 2013 valde Östebottens Företagarförening att ta steget ut ur Kust-Österbottens Företagare och återgå till att bli en självständig förening som den varit från begynnelsen fram till år 2005. Faktorer som var av avgörande orsak för detta beslut sammanhänger med ekonomiska och regionala aspekter. Österbottens Företagarförening vill självständigt verka i svenska Österbotten, från Karleby i norr till Kristinestad i söder och vi vill använda våra medlemsavgifter på ett effektivt sätt för att trygga servicen på svenska.

Det finns en stor kämparanda bland våra medlemmar. Inom näringslivet finns det alltid olika utmaningar och för tillfället lever vi i en tid som präglas av ekonomiska utmaningar, sammanslagningar, nedskärningar samt globalisering.
Utmaningar kommer och går och är mer eller mindre en del av vår vardag. Vi skall inte låta oss nedtryckas av de externa utmaningarna utan se positivt på framtiden. Och framför allt skall vi tro på oss själva.

Vi på ÖF kommer att göra vårt bästa för att ni som företagare skall ha goda verksamhetsförutsättningar och en naturlig del för att detta skall lyckas är också en kontinuerlig kommunikation med er. Så när ni känner för det – tag kontakt med oss.