Personmedlem

 
Du kan fortsätta som personmedlem i Österbottens Företagarförening ifall du avslutar företagsverksamheten. Då får du fortsättningsvis all information från ÖF. Priset för personmedlemskap är 35 € /år. Ta kontakt med oss på ÖF, 357 8820 eller info@foretagare.fi, om du är intresserad av att ansluta dig som personmedlem!