Naturaförmåner 2018


Bostadsförmån och rätt att använda elström

Penningvärdena av bostadsförmån och däri ingående uppvärmning i en bostad med centralvärme är följande:
Område -  Förmånens värde i euro/månad
Helsingfors 1 -  282 € + 12,40 € per kvadratmeter
Helsingfors 2 - 278 € + 11,30 € per kvadratmeter
Helsingfors 3, Esbo, Grankulla - 247 € + 10,40 € per kvadratmeter
Helsingfors 4, Vanda - 197 € + 10,40 € per kvadratmeter
Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Åbo, kranskommunerna, övriga Helsingfors - 185 € + 8,60 € per kvadratmeter
Övriga Finland - 160 € + 7,70 € per kvadratmeter


Garageförmån

Penningvärdet av ett uppvärmt garage eller en plats i en uppvärmd parkeringshall är 82 € i områdena Helsingfors 1–4, Esbo, Grankulla och Vanda och 53 € i övriga delar av Finland. Penningvärdet av ett kallt garage eller en plats i en kall parkeringshall är 53 € i områdena Helsingfors 1–4, Esbo, Grankulla och Vanda och 42 € i övriga delar av Finland.

Kostförmån

Värdet av en kostförmån är 6,50 euro per måltid om summan av de direkta kostnader som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen plus momsen på dessa kostnader uppgår till minst 6,50 euro och högst 10.40 euro. Om beloppet understiger 6,50 € eller överstiger 10,40 €, anses förmånens värde vara detsamma som summan av de direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader.


Förmån med fritt uppehälle

Värdet av förmån med fri bostad, kost, belysning och värme är 507 € per månad i ett eget rum och 487 € per månad i ett gemensamt rum. Helpension på hotell eller i motsvarande annan inkvartering värderas till sitt gängse värde. För en person i sjömanstjänst är penningvärdet av den naturaförmån som denne fått i egenskap av sjöman 13 € per dygn eller högst 292 € per månad.

Bilförmån

Om löntagaren eller dennes familj använder arbetsgivarens person- eller paketbil för privatkörning, anses den förmån den skattskyldige fått vara bilförmån. Värdet av bilförmånen fastställs på följande sätt per åldersgrupp utifrån det år bilen tagits i bruk enligt registerutdraget:

a) Åldersgrupp A (bilar som tagits i bruk 2016–2018)
Fri bilförmån: Förmånens värde per månad är 1,4 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 255 euro eller 17 cent per kilometer.
Förmånen att använda bil: Förmånens värde per månad är 1,4 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 105 euro eller 7 cent per kilometer.

b) Åldersgrupp B (bilar som tagits i bruk 2013–2015)
Fri bilförmån: Förmånens värde per månad är 1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 270 euro eller 18 cent per kilometer.
Förmånen att använda bil: Förmånens värde per månad är 1,2 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 120 euro eller 8 cent per kilometer.

c) Åldersgrupp C, (bilar som tagits i bruk före år 2013)
Fri bilförmån: Förmånens värde per månad är 0,9 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 285 euro eller 19 cent per kilometer.
Förmånen att använda bil: Förmånens värde per månad är 0,9 % av bilens nyanskaffningspris ökat med 135 euro eller 9 cent per kilometer.

Bilförmån för utlandsarbete (bilar som tagits i bruk före år 2008)
                                           Månatligt värde                     Värde enligt körjournal eller annan tillförlitlig utredning som lagts fram av den skattskyldige eller skattemyndigheten
                                           euro/månad grundvärde        euro/månad + värde per kilometer euro/km
– fri bilförmån                     744                                         264                   0,32
– förmån att använda bil    444                                         264                   0,12

Från driftskostnadsandelen som läggs till grundvärdet för den fria bilförmånen dras av 0,08 euro per kilometer eller 120 euro per månad om bilens enda möjliga drivkraft är elström.
Används kilometerbaserade värden krävs en körjournal eller annan tillförlitlig utredning av de kilometrar som körts med bilen. Vid verkställande av beskattningen kan bilförmånens värde höjas om det är uppenbart att antalet privata körningar om året överskrider 18 000 kilometer.
Om en löntagare på grund av sitt arbete använder flera olika naturaförmånsbilar under månaden, beräknas grundvärdet enligt den bil som löntagaren använt den största delen av månaden.

Telefonförmån

Penningvärdet av en telefonförmån som uppkommer av att arbetsgivaren bekostat en telefon i löntagarens hem är 20 € per månad. Förmånens värde täcker samtalskostnaderna. Värdet av en naturaförmån som uppkommer av att arbetsgivaren bekostat en mobiltelefon till löntagaren är 20 € per månad. Förmånens värde täcker kostnaderna för samtal, textmeddelanden och multimediemeddelanden.

Du hittar detaljerad info om förmånerna på Skatteförvaltningens hemsidor

Tillbaka