Lönesubvention

 

Som arbetsgivare kan du få lönesubvention om du anställer en arbetslös arbetssökande som är svår att sysselsätta på grund av bland annat lång arbetslöshet, bristfällig yrkeskompetens, skada eller sjukdom.

Lönesubvention är behovsprövad och baserar sig på den arbetslösa arbetssökandens behov. TE-byrån bedömer hur väl lönesubventionerat arbete förbättrar den arbetslösa arbetssökandens sysselsättning, yrkeskompetens, kompetens och ställning på arbetsmarknaden. TE-byrån fattar också beslut om subventionsbeloppet och tidsperioden från fall till fall.

Läs mer på TE-byråns hemsidor

Tillbaka