Familje- och andra ledigheter

 

Familjeledighet

Arbetstagare har enligt arbetsavtalslagen rätt att ta ut ledighet från arbetet för den tid för vilka de beviljas moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. Orsaken till familjeledighet är nästan alltid vård av eget barn. Tvingande familjeorsaker kan dock även innebära andra plötsliga händelser i familjen som kräver arbetstagarens närvaro. Familjeledighet kan tas ut av föräldrar som bor i samma hushåll som barnen. Rätt till tillfällig vårdledighet har också den förälder som inte bor i samma hushåll som barnet. Läs mer

Studieledighet

Studieledighet ger arbetande personer en flexibel möjlighet att studera. Rätten till studieledighet baserar sig på lagen om studieledighet. Lagen tillämpas på personer som är i tjänsteförhållande eller anställningsförhållande.En studieledig person är befriad från arbetet på grund av utbildning eller studier. Arbetstagarens anställningsförhållande fortsätter under studieledigheten. För studieledighet betalas ingen lön, om inget annat avtalats om det i kollektiv- eller tjänstekollektivavtal eller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Läs mer

Alterneringsledighet

Alterneringsledighet ger arbetstagare möjlighet till en längre ledighet som de kan använda på önskvärt sätt. Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med avtalet om alterneringsledighet med arbetsgivaren befrias från arbetsuppgifterna enligt anställningsförhållandet och där arbetsgivaren förbinder sig att anställa en arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån för motsvarande tid. Om alterneringsledighet föreskrivs i lagen om alterneringsledighet. Arbetskrafts- och arbetarskyddsmyndigheterna övervakar tillsammans iakttagandet av lagen om alterneringsledighet. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande om förutsättningarna för alterneringsersättning.
Ytterligare information om alterneringsledighet:
Alterneringsledighet - TE-byrån
Alterneringsersättning FPA

Deltidspension

En äldre arbetstagare eller företagare kan minska på arbetsbördan genom att övergå till deltidsarbete och ansöka om deltidspension som kompensation. Deltidspension förutsätter avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetsgivaren är inte skyldig att ordna deltidsarbete. Villkoren för beviljande av deltidspension avviker något från varandra inom den privata och den offentliga sektorn. Även deltidspension för jordbruksföretagare och sjömän har särskilda drag. Ytterligare information om deltidspension finns i nättjänsten Arbetspension.fi.

Källa: Arbetarskyddsförvaltningens hemsidor

Tillbaka