Organisationsförändringar på kommande

Österbottens Företagarförenings styrelse har vid sitt möte 5.3.2019 beslutit att godkänna en avsiktsförklaring som innebär att ÖF:s medlemmar överförs till Kust-Österbottens Företagare fr.o.m. 1.8.2019. Den medlemsavgift du betalt gäller hela år 2019 och du får medlemsservice som vanligt via ÖF t.o.m. 31.7.19. Därefter får du motsvarande service på svenska från Kust-Österbottens Företagare. Vi återkommer med mera information om organisationsförändringen under våren.

Gå till "Aktuellt"