Informationstillfällen om organisationsförändringar inom ÖF

 

Företagarföreningarna i Österbotten vill nu lämna tidigare års konflikter bakom sig och jobba tillsammans med gemensamma krafter

På sitt styrelsemöte tisdagen 5.3.2019 beslöt styrelsen för Österbottens Företagarförening med rösterna 7-2 att lägga ner intressebevakningen och ansluta sig till Företagarna i Finland. En avsiktsförklaring, som är första steget till ett enat företagarfält i hela Österbotten, undertecknades nästa dag i Vasa.

Planen är att Österbottens Företagarförening fortsätter sin verksamhet normalt fram till den 31 juli. Efter det tar Företagarna i Finland över den svenskspråkiga verksamheten årets sista fem månader. Tanken är att svenskspråkiga skolningar och evenemang från och med augusti ordnas av ett nätverk som består av Kust-Österbottens, Mellersta-Österbottens och Södra Österbottens Företagare.

Vi ber dig observera att den medlemsavgift du betalt gäller hela år 2019 och att du får fortgående medlemsservice hela året.

 

ÖF fortsätter som understödsförening

Tanken är att Österbottens Företagarförening fortsätter verksamheten i form av en understödsförening som ska dela ut bidrag till främst mikroföretag i regionen och samtliga medlemmar erbjuds möjlighet att ansluta sig till Kust-Österbottens, Mellersta-Österbottens eller Södra Österbottens Företagares lokalföreningar.
De praktiska arrangemangen genomförs under våren och till slutet av året beräknas medlemmarna ha hittat nya föreningar. Företagarna i Finland har lokala föreningar i Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Lillkyro, Malax, Pedersöre, Vasa och Vörå.

 

Planerna klarnar under april

Styrelsemedlemmarna inom Österbottens Företagarförening och förtroendevalda och tjänstemän inom Företagarna i Finland ger sig i april ut för att träffa företagare från Jakobstad i norr till Kristinestad i söder.


Information, kaffe och tilltugg utlovas på följande orter:
Tisdag 2.4. Nykarleby / Vörå, Plats: Juthbacka Herrgård, Nykarleby, klockan 18.00
Torsdag 4.4. Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Kronoby, Plats: Strandis, Assarskärsvägen 1, Larsmo, klockan 18.00
Tisdag 16.4. Malax / Korsnäs, Plats: Lunchdisken, Köpingsvägen 10, Malax, klockan 18.00
Tisdag 23.4. Korsholm / Vasa, Plats: Hotell Vallonia, Centrumvägen 3, Smedsby, klockan 18.00
Måndag 29.4. Kristinestad / Kaskö, Plats: Jungman, Sjögatan 8, Kristinestad, klockan 18.00

Anmäl dig till ann-christin@foretagare.fi så vi vet hur mycket kaffe vi skall koka.

Vi vill lyssna på våra medlemmar och höra era önskemål och därför hoppas vi att ni har möjlighet att delta i våra informationstillfällen!

VÄLKOMNA MED!

 

Tilläggsuppgifter
Ingemar Tåg, Österbottens Företagarförening, +358 50 414 5060, ingemar.tag@gmail.com
Hippi Hovi, Kust-Österbottens Företagare, +358 50 551 3995, hippi.hovi@yrittajat.fi

Gå till "Aktuellt"