Flexibla lyft- och monteringstjänster

 

Jag hade en pratstund med Nostoykkösets vd Jonas Hjulfors härom dagen. Nostoykköset grundades år 2014 av Jonas Hjulfors, Jonas Sundelin och Thomas Sundelin. Företaget utför lyft- och monteringstjänster och har nischat in sig på hallmonteingar. Själva lyfttjänsterna är i huvudsak koncentrerade till Jakobstads- Karleby- och Vasatrakten medan monteringsuppdragen utförs i hela Finland och även i Sverige. Med själva monteringen så är det inga små projekt företaget åtar sig. Den totala arbetsstyrkan uppgår till 10 personer och vid behov tar man in mer arbetskraft för större projekt. Ett av de senaste var en montering av en 13000 kvadratmeters hall i Österbotten. Det är minsann ingen liten hall! Noggrann planering och väl genomtänkta lösningar bidrar i hög utsträckning till ett lyckat slutresultatet vid genomförandet av dylika projekt.

Företaget har haft en kraftig tillväxt under alla verksamhetsår och de ser med tillförsikt på framtiden. Företaget är ett föredöme för den Österbottniska företagarandan.

Jag önskar företaget Nostoykköset fortsatt framgång inom sitt verksamhetsområde!

Mikael Nyström, vd

IMG 2823

Jonas Hjulfors

Gå till "Aktuellt"