Aktuellt

 • 24.04.2018

  Anmälning av löneuppgifter ändras 2019

  Fr. o. m. januari 2019 ska alla löneuppgifter anmälas till inkomstregistret. Det innebär att de sista årsanmälningarna om löner enligt det nuvarande förfarandet lämnas för 2018. Läs mera

 • 24.04.2018

  Ändringar vid inkomstbeskattningen för samfund från 1.5.2018

  Inkomstbeskattningen av samfund sker i framtiden mer i realtid och påföljdsavgifterna blir mer enhetliga. Detta sker i och med att lagändringarna som gäller beskattningsförfarandet för samfund och samfällda förmåner samt påföljdsavgifterna för inkomstbeskattningen träder i kraft den 1 maj 2018. Ändringarna tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2018. Läs mera

 • 24.04.2018

  How to 3D-print a wooden home, Sliperiet, Umeå 30-31.5.18

  Novia University of Applied Sciences has been granted a new EU-project called “Circular Economy – A Game Changer for the Wood Building Industry” (see attachment with short info). Läs mera

 • 23.04.2018

  Infotillfälle om nya dataskyddsbestämmelser i Kristinestad

  I dag ordnade ÖF ett informationstillfälle om den nya dataskyddslagen i Kristinestad i samarbete med Kristinestads Näringslivscentral och Ernst & Young. ilkka Puikkonen från EY berättade för en fullsatt sal om vad de nya bestämmelserna innebär i praktiken och vad företagarna bör göra. Läs mera

 • 20.04.2018

  PRS stryker aktiebolag och andelslag som inte lämnat in sitt bokslut ur handelsregistret

  Aktiebolag och andelslag måste upprätta bokslutshandlingar för varje räkenskapsperiod och sedan lämna in handlingarna till handelsregistret. Bokslutshandlingarna måste lämnas in även om aktiebolagen eller andelslagen inte varit verksamma under räkenskapsperioden. Läs mera

 • 11.04.2018

  Omgiven av psykopater - så undviker du att bli utnyttjad

  I går föreläste Thomas Erikson, beteendevetare från Sverige, för en fullbokad Levonsal under temat "Omgiven av psykopater". Läs mera

 • 09.04.2018

  Österbottens Stormässa lockade närmare 13.000 besökare

  Ett av vårens största evenemang, Österbottens Stormässa, arrangerades i Botniahallen under helgen och lockade närmare 13. 000 besökare. Läs mera

 • 06.04.2018

  Vesa Niinikangas fick företagarnas diamantkors

  Advokatbyrå Niinikangas, Berglund & Fjellström avtackade Vesa Niinikangas med företagarnas diamantkors efter 40 år som företagare eftersom han nu kommer att gå i pension. Han har grundat advokatbyrån redan 1976. Advokat Peter Fjellström fortsätter med byrån på Rådhusgatan 21 B 13 I Vasa. Läs mera

 • 27.03.2018

  Varning för obefogade fakturor

  Vi har kontaktats av medlemmar som blivit uppringda av ett företag i Kuopio som erbjuder katalogtjänster. Trots att medlemmarna inte beställt något per telefon så kommer det en faktura från företaget. Beloppet på fakturan har rört sig om 147,50. Läs mera

 • 16.03.2018

  Bilder och juridiska fallgropar

  I går ordnade ÖF två skolningstillfällen med ämnet bilder och juridiska fallgropar, ett i Jakobstad och ett i Korsholm. Frågor som togs upp var bl. a. hurudana bilder man har rätt att använda på hemsidor och sociala medier samt effekterna av personuppgiftsregleringen. Läs mera

1 2 3 4 5 33